> Gemeente en Haagse Hogeschool blijven samenwerken: meer inzet op onderwijs en onderzoek

Gemeente en Haagse Hogeschool blijven samenwerken: meer inzet op onderwijs en onderzoek

Jonge Aziatische vrouw schrijft met stift op bord vol met post-it notes

Om Den Haag nog meer op de kaart te zetten als kennis- en studentenstad hebben De Haagse Hogeschool en de gemeente Den Haag maandag een convenant getekend, daarmee wordt de samenwerking tussen de partners herbevestigd.

De partners willen zich inzetten om het onderwijs voor werkenden beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt in de regio, daarvoor ontwikkelt De Haagse Hogeschool samen met de gemeente een onderwijsaanbod voor professionals op het gebied van IT en wordt met werkgevers binnen de zorg gekeken naar mogelijkheden voor flexibel onderwijs. Op het gebied van onderzoek wordt ingezet op praktijkgericht onderzoek, dat moet oplossingen voor actuele vraagstukken bieden.

Tevens is de ambitie  uitgesproken om het gebied rond de hoofdvestiging van De Haagse Hogeschool bij station Hollands Spoor verder te ontwikkelen tot een levendige campus, met ruimte om te leren, wonen, werken en recreëren. Ook zegt men te willen inzetten op het verbeteren van het studentenklimaat in de stad, waarbij meer betaalbare studentenwoningen en meer sportvoorzieningen als voorbeelden worden gegeven.

https://twitter.com/GemeenteDenHaag/status/1313375295727075329

Onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer: “Mede dankzij De Haagse Hogeschool heeft Den Haag zich ontwikkeld tot een echte studentenstad. De stad heeft een andere hartslag gekregen. Het aantal studenten is de afgelopen jaren fors gegroeid. Bijzonder is het relatief grote aandeel internationale studenten. Al die jongeren van heinde en verre voegen een nieuwe dimensie toe aan onze stad van Vrede en Recht. Jongeren, en studenten in het bijzonder, zijn ook voor ondernemers een nieuwe doelgroep geworden. Dat vergroot de dynamiek van onze stad. En door de samenwerking tussen onderwijs, overheid, bedrijfsleven – kunnen we de stad beter voorbereiden op de toekomst.”

Elisabeth Minnemann, voorzitter van het College van Bestuur van de hogeschool: “De stad Den Haag en De Haagse Hogeschool zijn nauw met elkaar verbonden. Met deze overeenkomst verdiepen wij onze samenwerking op onderwijs en onderzoek. Dit gaat van praktijkgericht onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken – zoals de impact van COVID-19 op inwoners van Den Haag tot het versterken van het aanbod van onderwijs voor werkenden bijvoorbeeld op het gebied van toegepaste artificial intelligence.”

Categorieën: