> Jeffrey Velders ontvangt aanmoedigingsprijs Landelijke Leermeester 2015

Jeffrey Velders ontvangt aanmoedigingsprijs Landelijke Leermeester 2015

Leerwerkloket Haaglanden heeft Jeffrey Velders voorgedragen als Leermeester voor het Festival van het Leren.

Het Festival van het Leren is een wereldwijd initiatief van UNESCO. De campagne in Nederland richt zich op het bevorderen van een leven lang leren.

Het Festival van het Leren is bedoeld voor alle burgers, ongeacht in welke leefsituatie zij zich bevinden. Er wordt daarbij speciaal aandacht besteed om mensen te bereiken voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Het is de bedoeling dat deze groepen hun talenten laten zien en competenties kunnen ontwikkelen. Tijdens de landelijke Festivaldag worden er drie prijzen uitgereikt: Topper, Leermeerster en de Internationale Prijs. Jeffrey is dus voor de Leermeesterprijs genomineerd.

Op de landelijke Festivaldag op 18 september heeft Jeffrey de aanmoedigingsprijs Landelijke Leermeester 2015 ontvangen! Onze hartelijke felicitaties.

Categorieën: