> Nieuws

Nieuws

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Regionaal nieuws

Kans op werk geeft een realistisch arbeidsmarktperspectief voor alle mbo-studenten die nu aan een opleiding beginnen.

25-02-2016 | Lees meer
vluchteling met blik op toekomst
Regionaal nieuws

Valt een statushouder onder de leerplicht? Mag een MBO-instelling iemand die geen verblijfsvergunning heeft inschrijven in de opleiding? En als statushouders geen diploma hebben gehaald in het voortgezet onderwijs, mogen ze dan alleen naar de entreeopleiding? Het zijn zomaar wat vragen die actueel zijn door de komst van vluchtelingen naar Nederland. De rijksoverheid zette de vragen én antwoorden op een rij.

25-02-2016 | Lees meer
Regionaal nieuws

De UAF (organisatie voor hoger opgeleide vluchtelingen) wordt geconfronteerd met uitval van vluchtelingen uit het mbo.

Samen met de MBO Raad VluchtelingenWerk Nederland en UAF is tijdens een conferentie besloten om te zorgen voor een betere door-, in- en uitstroom naar het mbo.

Het idee is dat het Leerwerkloket hierin een centrale rol krijgt.

21-01-2016 | Lees meer
Regionaal nieuws

De minister van OCW bekrachtigt in de Staatscourant van 18 december 2015 het gewijzigde EVC-beleid.

21-01-2016 | Lees meer
tip
Regionaal nieuws

Naast scholingsadvies is een CV-check bij de klanten een belangrijke dienstverlening door het Leerwerkloket. Klanten klagen dat ze geen reactie op hun CV krijgen van de werkgever. Werkgevers klagen juist weer dat de CV’s niet passen bij hun vraagstelling. Daarom enkele tips van een scholingsadviseur om een CV te verbeteren.

17-12-2015 | Lees meer

Pagina's