> Sleutelrol voor bibliotheken bij grote maatschappelijke opgaven

Sleutelrol voor bibliotheken bij grote maatschappelijke opgaven

Jonge vrouw leest staand een boek in een bibliotheek

De afgelopen dagen bekrachtigden vertegenwoordigers van het Rijk, de provincies en gemeenten, de KB nationale bibliotheek (KB), de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) in estafettevorm het Bibliotheekconvenant 2020-2023. Met dit convenant willen ze ervoor zorgen dat bibliotheken nog meer impact hebben op de maatschappij.

Het convenant volgt de aanbevelingen op uit de eerste evaluatie van de Wsob en het bijbehorende advies van de Raad voor Cultuur van februari 2020. Alle betrokken partijen erkennen het belang van de maatschappelijke rol van bibliotheken en geven de focus aan voor de komende drie jaar. Deze focus zal liggen op het voorkomen van laaggeletterdheid en het vergroten van het leesplezier, het bevorderen van digitale inclusie en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. Dit doen ze samen met andere netwerkpartners, die zich ook met deze uitdagingen bezighouden.

Lily Knibbeler, directeur KB nationale bibliotheek: ‘Met dit convenant leggen we samen met de vijf andere partijen de basis voor een sterk bibliotheekstelsel. Zo kunnen bibliotheken een forse bijdrage gaan leveren aan grote actuele maatschappelijke opgaven. We gaan ons hier als KB, met de verantwoordelijkheid voor de digitale bibliotheek en landelijke programma’s zoals Bibliotheek en basisvaardigheden, volop voor inzetten.’

Maatschappelijke opgaven

De focus ligt de komende drie jaar op de volgende maatschappelijke opgaven: Het voorkomen van laaggeletterdheid Bibliotheken spelen een belangrijke rol bij leesbevordering en het vergroten van het leesplezier. Ze gaan de komende tijd extra hun best doen om ook jongens, vmbo’ers en leerlingen met een meertalige achtergrond (nog meer) aan het lezen te krijgen. Ook worden succesvolle programma’s als de Bibliotheek op school verder ontwikkeld. Zo dragen ze bij aan het Leesoffensief, een campagne om jongeren vaker, met meer plezier en beter te laten lezen. Ook het onderwijs heeft daarin een belangrijke rol.

Het bevorderen van digitale inclusie

Digitalisering en technologie hebben een steeds grotere impact op ons leven. Iedereen moet kunnen meedoen in de digitale samenleving. Eind 2021 hebben alle bibliotheken een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Mensen kunnen daar bijvoorbeeld terecht met vragen over hun belastingaangifte. Ook wordt het cursusaanbod op het gebied van basisvaardigheden vergroot.

Leven lang ontwikkelen

Bibliotheken dragen als partner in lokale en regionale leernetwerken bij aan de persoonlijke ontwikkeling van burgers. Ze helpen bij het ontwikkelen van basisvaardigheden en arbeidsparticipatie. Het landelijk dekkende programma Bibliotheek en basisvaardigheden wordt voortgezet en uitgebreid. Daarnaast wordt er een interactief leer- en ontwikkelplatform opgezet voor de gebruikers van bibliotheken, met inloopscholen en makerplaatsen in bibliotheken.

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt dat bibliotheken een belangrijke rol spelen in de samenleving: “Tijdens de Kinderboekenweek komen kinderen en hun ouders overal in Nederland weer in aanraking met de magie van boeken. Als we boeken lezen, ontdekken we nieuwe werelden, mensen en ideeën. Pas als je kunt lezen, kun je volwaardig meedoen in de samenleving. De bibliotheek speelt een belangrijke rol in het stimuleren van leesplezier, leesvaardigheid en persoonlijke ontwikkeling. De bibliotheek is de huiskamer van onze wijken. Haar deuren staan altijd open, wie je ook bent of waar je ook vandaan komt. Met dit convenant zorgen we ervoor dat bibliotheken die sleutelrol nog beter kunnen vervullen.”