> Slimme samenwerking in mobiliteitsbranche brengt studenten en bedrijven bij elkaar

Slimme samenwerking in mobiliteitsbranche brengt studenten en bedrijven bij elkaar

Mannelijke en vrouwelijke student aan een auto aan het sleutelen

Leerlingambassadeurs die als makelaar studenten en bedrijven bij elkaar brengen. En een mailing aan meer dan tienduizend erkende leerbedrijven. Door slimme samenwerking helpt de mobiliteitsbranche zowel studenten die een stage of leerbaan zoeken, als bedrijven die er belang bij hebben om de vakmensen van de toekomst binnenboord te houden.

Door de coronacrisis zagen veel bbl-studenten hun leerbaan bij auto-, truck- en tweewielerbedrijven verdwijnen, waardoor ze hun opleiding niet konden voortzetten. Voor nieuwe studenten is het bovendien moeilijk om een leerbaan te vinden, zodat ze niet eens aan hun opleiding kunnen beginnen. Om te voorkomen dat studenten noodgedwongen overstappen naar een andere sector en het tekort aan technische medewerkers verder groeit, maakt de branche zich hard voor het behoud van studenten.

Leerlingambassadeurs koppelen studenten aan erkende leerbedrijven

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (OOMT) en opleider voor de mobiliteitsbranche Innovam besluiten leerlingambassadeurs in het leven te roepen. Door regionaal samen te werken met de bpv-coördinatoren van roc’s, accountadviseurs van bracheorganisatie BOVAG, adviseurs werkgeverschap van OOMT en adviseurs van SBB slagen de leerlingambassadeurs erin om studenten te koppelen aan erkende leerbedrijven.

Yorick van der Steen is programmamanager Nieuw Talent bij OOMT. “We hebben alle risico’s door de coronacrisis bij elkaar gezet”, legt hij uit. “In eerste instantie dachten we dat veel leerbedrijven zouden stoppen met het begeleiden van de huidige mbo-studenten. Maar gelukkig zagen we dat bedrijven hun student veelal zien als volwaardige medewerkers en deze willen behouden in hun team. En uiteindelijk bleek het risico van stoppen minder groot, dan het feit dat ze in het nieuwe jaar geen nieuwe studenten zouden aannemen. Daarop hebben we verschillende opties uitgewerkt, waarbij we de kosten hebben afgezet tegen de impact.”

Kleinere bedrijven hebben niet altijd contact met het roc

Bij de grotere autobedrijven ziet Yorick een prima samenwerking met het onderwijs. “Het overgrote deel van de sector bestaat echter uit bedrijven met maar één tot vijf medewerkers”, vervolgt hij. “Zulke bedrijven hebben lang niet altijd contact met het roc in de buurt. Gelukkig zijn ze vaak wel erkend leerbedrijf via SBB, maar als ze op zoek zijn naar een student, dan is dat ook het enige lijntje waarover ze beschikken. Dat maakt het moeilijk om een match te vinden.”

“Met leerlingambassadeurs creëren we nu een netwerk dat studenten in verschillende regio’s ondersteunt, door ze aan leerbanen te helpen. Het gaat echt om een makelaarsfunctie, de link tussen alle organisaties, aanvullend op de samenwerking met bijvoorbeeld SBB. Door informatie te delen zijn we bovendien in staat om te focussen op regio’s waar het probleem extra groot is. Zo verstuurden we afgelopen maand samen met SBB een mailing aan erkende leerbedrijven.”

Niet in dezelfde valkuil stappen als in 2008

“De branche wilde niet in dezelfde valkuil stappen als bij de kredietcrisis van 2008”, zegt adviseur praktijkleren Harry Siegersma van SBB. “Bij de start van die crisis stopte een groot aantal stages en leerbanen. Toen de economie weer aantrok waren de studenten overgestapt op een andere studie of werkten ze inmiddels in een andere sector, waardoor enorm veel krapte ontstond in geschoolde medewerkers.”

Harry blij dat de mobiliteitsbranche hem wist te vinden om stages en leerbanen te werven. “Nu opleiden en investeren in vaktalent voorkomt tekorten in de toekomst. We hebben 11.500 erkende leerbedrijven benaderd met de vraag of ze een stage of leerbaan beschikbaar hadden. Meer dan 300 bedrijven hebben al aangegeven inderdaad ruimte te hebben!”

Student kan zich echt naar het bedrijf vormen

“Een prachtig resultaat”, vindt Yorick. “Het werken en leren in onze sector is dan ook heel gevarieerd. Je kunt heel bewust kiezen om te gaan werken bij een kleiner bedrijf, waar het in veel gevallen nog draait om mechanica. Maar je kunt net zo goed richting elektronica gaan. Bovendien is onze sector breder dan autotechniek. De sector focust zich eigenlijk op bijna alles met meer dan twee wielen op de openbare weg. Als de student zich bindt aan een leerbedrijf dat goed past, dan zien we dat hij of zij zich ook echt naar dat bedrijf gaat vormen.”

Categorieën: 
Mbo