> Structurele financiering voor Leerwerkloketten!

Structurele financiering voor Leerwerkloketten!

In opdracht van het Ministerie van SZW verbeteren de Leerwerkloketten de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door de combinatie van leren en werken te stimuleren.

We blijven werkzoekenden, werkenden, studenten én werkgevers in de arbeidsmarktregio Haaglanden ondersteunen met vragen op het gebied van leren en werken.