> Taalakkoord en Tel mee met Taal

Taalakkoord en Tel mee met Taal

Op 8 december was er een bijeenkomst rondom het onderwerp ‘De opbrengsten van Nederlands op de werkvloer’ in het Museum voor Communicatie in Den Haag. Ministerie SZW presenteerde een programma dat werd afgesloten met de ondertekening van het Taalakkoord door nieuwe bedrijven, belangenorganisaties en branches samen met minister Asscher. Het programma “Taalakkoord” stelt de werkgever centraal en onderstreept het belang van taalvaardige medewerkers voor het bedrijf.

Gelijktijdig hield het ministerie van OCW een bijeenkomst over taal(beleid), namelijk “Tel mee met Taal”. Het programma “Tel mee met Taal” stelt de burger centraal en onderstreept het belang van Taal voor participatie in de samenleving.
 
Bij beide bijeenkomsten waren Leerwerklotten aanwezig omdat laaggeletterdheid tot een van hun speerpunten behoort. Bezoekers konden zich laten informeren over de dienstverlening van de Leerwerkloketten.

Categorieën: