> Verlenging succesvol project ‘Leren en werken in eigen regio’

Verlenging succesvol project ‘Leren en werken in eigen regio’

Studenten achter computer en 1 student kijkt lachend de camera in

Gemeente Waadhoeke trekt € 40.000 uit om het programma ‘Leren en werken in je eigen regio’ voort te zetten. Het project is er op gericht om leerlingen voor de eigen regio te behouden. De resultaten van de afgelopen jaren zijn bemoedigend, de gemeenteraad ging donderdag unaniem akkoord met verlenging.

In 2013 is op het Bildt het project ‘Leren en werken in je eigen regio’ gestart. Doel hiervan was om de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs te bevorderen. Zo moeten jongeren aan de eigen regio gebonden worden. Het leerwerkplein van csg Ulbe van Houten is een bekend voortvloeisel van het programma. Leerlingen komen er in contact met lokale bedrijven via workshops, speeddates en een beroepenmarkt. Dat begint al met kinderen van de basisschool die kennismaken met praktijkvakken.

Uiteindelijk moet het programma ertoe leiden dat meer jongeren uiteindelijk een baan vinden in de eigen regio. Of dat lukt is nog afwachten, maar de eerste resultaten zijn bemoedigend. In schooljaar 2017-2018 liep 45% van de jongeren stage in de eigen regio, in 2018-2019 steeg dat aantal al naar 64%.

Het ministerie van OCW droeg tot nu bij aan het project. Die bijrage komt te vervallen, maar de gemeenteraad trekt zelf graag € 40.000 uit om het project door te laten gaan. “Dit projekt biedt safolle kânsen,” zei Emile Vogels (VVD), die benadrukte dat liefst 300 bedrijven in Noordwest-Fryslân betrokken zijn bij het project. Het project is volgens Bert Vollema (FNP) “net mear wei te tinken út ús regio.”

‘Leren en werken in je eigen regio’ speelt in op de behoefte aan gespecialiseerd personeel. Vooral in de technische sector en de zorg zit men om personeel verlegen. Het programma wordt in Waadhoeke uitgevoerd in drie sectoren: Middelsee (de campus in St.-Anna), Franeker en Harlingen.