> WERKtop levert nieuwe Haagse werkplekken op

WERKtop levert nieuwe Haagse werkplekken op

Den Haag wil de komende jaren in totaal 10.000 nieuwe banen realiseren in de stad. Te veel Hagenaars hebben geen werk. Vooral voor jongeren, 50+'ers en mensen met een arbeidsbeperking is het een grote uitdaging om een baan te vinden. De WERKtop vond plaats op dinsdag 29 september. De afspraken staan in het Haags Sociaal Akkoord.

Werkgevers hebben bij de gemeente aangegeven hierbij te willen helpen. Samen hebben ze de eerste afspraken gemaakt om de werkgelegenheid in Den Haag te verbeteren. De WERKtop heeft een akkoord over 2.300 werk- en stageplekken opgeleverd:

1541 stageplekken
495 reguliere, betaalde banen
230 werkervaringsplekken
69 werkplekken voor Hagenaars met een arbeidsbeperking.

Categorieën: