> Wijziging EVC-stelsel

Wijziging EVC-stelsel

De aangepaste beleidsregel over EVC-beleid is in lijn met de aangekondigde beleidsmaatregel in de brief Leven Lang Leren van de minister van 26 oktober 2015. In deze brief kondigt de minister aan voortaan twee routes te onderscheiden voor het erkennen van eerder verworven competenties: de arbeidsmarkt- en onderwijsroute. In beide routes worden de ervaringen van mensen in kaart gebracht en gewaardeerd. De rol van de overheid in het huidige EVC-stelsel verandert en andere partijen gaan scholen ondersteunen bij de validering van verworven competenties bij beide routes.

Onderwijsroute

Voor het mbo is de onderwijsroute de belangrijkste route. De school onderzoekt met valideringsinstrumenten of (volwassen) mbo-studenten die een mbo-diploma willen behalen, vrijstelling kunnen krijgen van onderwijs of examinering op basis van kennis en ervaring die zij door werk of studie elders hebben opgedaan.

Arbeidsmarktroute

De arbeidsmarktroute is bedoeld voor mensen die loopbaanstappen op de arbeidsmarkt willen zetten, maar niet per se een vervolgopleiding willen doen en een diploma willen behalen. Werknemers of werkzoekenden kunnen hun eerder verworven kennis en ervaring in kaart laten brengen via een EVC-procedure, zoals we die al enkele jaren kennen.

Conferentie

Op 22 maart vindt een conferentie plaats over de veranderingen van het EVC-stelsel naar een systeem van validering van verworven competenties in de arbeidsmarktroute en in de onderwijsroute per 1 januari 2016. Lees meer

 

Categorie├źn: